ร้านดอกไม้นนทบุรี

Posted on: สิงหาคม 6, 2015, by :

ใบ เรียวรี สีเขียว  ใบต่างกันแล้วแต่พันธุ์ ซึ่งมีมากมาย

ดอก  มีหลากสี ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ แต่ละลักษณะมีดอกกลมเหมือนกันหมด  กลีบดอกซ้อนกันมากหรือน้อยแล้วแต่พันธุ์  สีต่างๆ กัน เช่น ชมพู แดง ขาว ม่วงอมน้ำเงิน ม่วงและเหลือง

การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด

ประโยชน์ ทั้งต้นใช้รักษาโรคตับ ปวดศีรษะ วิงเวียน  บำรุงประสาท  ใบและดอก กินเพื่อรักษาโรคนิ่ว วัณโรค โรคต่อมน้ำเหลือง ใบและต้น ตำเป็นยารักษาโรคผิวหนังและแผลน้ำร้อนลวก ใช้เป็นไม้ประดับ หรือไม้ตัดดอก ดอกใช้ทำร้านดอกไม้นนทบุรีประดิษฐ์

ถิ่นกำเนิด อยู่ในจีน  เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของเอเซียตะวันออก

เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดจัด  ปลูกในดินที่ร่วนผสมอินทรีย์วัตถุจะช่วยให้ดอกดก

พะยอม

“…กับหมู่ไม้ไกรกรวยกันเกรากร่าง                พะยอมยางตาพยัคฆ์พะยุงเหียง