ร้านดอกไม้นนทบุรี

Posted on: สิงหาคม 6, 2015, by :

เดือน พฤศจิกายน- ธันวาคมการขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด  ประโยชน์  กินแทนหมากและใช้ฟอกหนัง เนื้อไม้แข็งใช้ก่อสร้าง ดอก แก้ลม ลดไข้ บำรุงหัวใจ  เปลือกต้น แก้ท้องเดิน ท้องร่วง  ลำไส้อักเสบ  ใส่เครื่องหมักดองเพื่อกันบูดในน้ำตาลสด ถิ่นกำเนิด อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย พะยอมขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น ตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วไป   ชอบดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสมบรูณ์  ทนต่อความแห้งแล้งและแสงแดดจัด

รสสุคนธ์

“…มลุลีประดู่ดง  ปรูประยงค์ยมโดย  โรยร่วงเรณูเร้า   เย้ากมลชวนชื่น    สุรภีรื่นรสสุคนธ์…”

ลิลิตตะเลงพ่าย  :  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ชื่ออื่นๆ       :         สุคนธรส เสาวรส เสาวคนธ์

ชื่อพฤกษศาสตร์   :         Tetracera loureirii (Fin & Gagnep.) Pierre ex Craib

วงศ์   :         DILLENIACEAE