ถวาย

Posted on: สิงหาคม 6, 2015, by :

ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ   หัวตากแห้งใช้ปลูกชำกล้วยไม้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น

ถิ่นกำเนิด อินเดียตะวันออก พม่า ยูนนานถึงมาเลเซีย

เบญจมาศ

“…กิดาหยันน้องน้อยสอยสาวหยุด                  เบญจมาศชาตบุษย์ต่างต่าง

บ้างโน้มเหนี่ยวหักกิ่งปริงปราง            มาถวายหลายอย่างให้นางชม…”

อิเหนา : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2

ชื่อพฤกษศาสตร์   :         Chrysanthemum morifolinm Ramat. and hybrid

วงศ์   :         COMPOSITAE

เบญจมาศเป็นไม้ล้มลุก  สูง 30-90 ซม. แตกกิ่งก้านสาขาไม่มาก ตามกิ่งก้านและต้นมีขนละเอียด