ต้นแตก

Posted on: สิงหาคม 6, 2015, by :

ประทับใจ เหมือนได้ไปอยู่ ณ ที่ด้วย  หวังว่าสิ่งที่เรียบเรียงมาคงจะเป็นประโยชน์และเกิดความประทับใจกับการพรรณา ของกวีไทยบ้าง

พุทธชาด

“…ชาตบุษย์พุทธชาดขึ้น            เคียงกลาง

กุหลาบกนาบส่องทาง                กลิ่นฟุ้ง…”

นิราศทองแดง : เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

ชื่ออื่นๆ        :         บุหงาประหงัน

ชื่อพฤกษศาสตร์   :         Jasminum auriculatum Vahl

วงศ์   :         OLEACEAE

พุทธชาดเป็นไม้เถากึ่งต้นกึ่งเลื้อย  ต้นแตกกิ่งก้านสาขาเป็นออกไป  สูง 1-2 เมตร  ใบ  ออกเป็นคู่ๆ ตามกิ่ง  ใบยาวประมาณ  6 ซม. สีเขียวสด