ร้านดอกไม้นนทบุรี

Posted on: สิงหาคม 6, 2015, by :

ยี่เข่ง

“…สารภียี่เข่งเบญจมาศ              บุนนาคการเกดลำดวนหอม

แถมนางแย้มแกมสุกรมต้นยมโดย                 พระพายโชยชื่นใจในไพรวัน…”

พระอภัยมณี : สุนทรภู่

ชื่ออื่นๆ        :         Crape myrtle

ชื่อพฤกษศาสตร์    :         Lagerstroemia indica L.

วงศ์   :         LYTHRACEAE

ยี่เข่งมีต้นแตกกอ แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ต้น  ผิวต้นสีเทาเกือบขาว  เรียบ  ลอกได้เป็นแผ่นบางๆ  กิ่งก้านอ่อน มีปีกแคบๆ  ดูเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ต้นสูงประมาณ 7 เมตร  ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามเรียงเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น  แต่ใบที่อยู่ตรงส่วนยอดของต้นจะออกสลับกัน   ใบเป็นรูปไข่ โคนใบมน ปลายมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบและมัน ท้องใบตรง เส้นกลางใบมีขนสั้นๆ ปกคลุมเล็กน้อย ใบกว้าง  2-4 ซม. ยาว 2.5- 7 ซม. สีเขียว ใบแทบจะไม่มีก้านใบเลย   ดอกช่อ  ออกเป็นช่ออยู่ที่ยอดของต้น ส่วนล่างของดอกเป็นเส้นกลมเล็กๆ  ส่วนบนบานแผ่