สะสมอาหารหรือรากเป็นหลักได้ดังนี้ คือ บีโกเนียชนิดที่มี […]